waarom we doen wat we doen

Visie

 In het freinetonderwijs gaat het over mensen serieus nemen, kinderen serieus nemen, ongeacht hun afkomst, interesses, eigenaardigheden.

We willen kinderen kritische, autonome burgers doen worden die mee verantwoordelijk zijn voor hun omgeving. Door hen die verantwoordelijkheid te geven, zelf de touwtjes in handen te laten nemen en hen te vertrouwen, creëren we een zinvol leef- en leerklimaat. De leerlingen krijgen vrijheid in de mate dat ze die aankunnen.


Kinderen starten zeer gemotiveerd aan hun schoolcarrière en die intrinsieke motivatie houden we graag vast. Dat kan als kinderen bezig kunnen zijn met zinvol werk. We dagen hen uit om keuzes te maken, om te plannen, om te werken. We begeleiden hen binnen een duidelijke structuur, waarin we ruimte creëren om te experimenteren. Met al hun zintuigen gaan ze proefondervindelijk verkennen. Om dat waar te maken, trekken we regelmatig naar buiten. We hebben een prachtige tuin en een fantastische buurt die volop kansen biedt. 


We leggen het accent op het individu en tegelijk ook op de groep. Een voortdurende wisselwerking tussen beiden speelt een belangrijke rol. Kinderen leren van elkaar, ze brengen elkaar op ideeën, ze delen hun resultaten met de groep. We zitten regelmatig in de kring, er wordt tijd gemaakt voor gesprekken, verhalen worden gedeeld. Daar ontstaan de onderzoeksvragen, daar komen al de resultaten terug. De groep bepaalt voor een groot stuk het verloop van de dag, maar ook de sfeer en de sociale interactie. Door deze manier van werken komen kinderen tot een hoger niveau van leren. In de groep maken we samen afspraken, daar dragen de leerlingen op een respectvolle manier mee de verantwoordelijkheid voor. Dat  geldt ook voor schoolafspraken. 


Het is nodig om leerlingen goed te leren kennen. We zullen een kleine school blijven. Ouders zijn altijd welkom, ook hen leren we gaandeweg kennen. De leerlingen, het team, de ouders en de buurt maken samen school. Het is een coöperatief proces.