Buurt

Een goede buurtwerking maakt een belangrijk deel uit van ons project. Daarom kunnen ook ouders of mensen uit de buurt hier hun aandeel in hebben: contact onderhouden met de buurt, actiepunten concreet maken, op zoek gaan naar nieuwe initiatieven, …